BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015 - 2016 Akademik Yılı'nda Lisans Hazırlık ve Lisans 1 sınıflarına SANAT DALI YETENEK ve SEVİYE SINAVLARI ile öğrenci alınacaktır.

MÜZİK BÖLÜMÜ PROGRAMLARI VE SANAT DALLARI
 • Teori-Kompozisyon Öğretim Programı
  • Teori-Kompozisyon Sanat Dalı
 • Enstrüman Öğretim Programı
  • Piyano Anasanat Dalı
  • Yaylı Sazlar Anasanat Dalları
   • Keman Sanat Dalı
   • Viyola Sanat Dalı
   • Viyolonsel Sanat Dalı
   • Kontrbas Sanat Dalı
  • Klasik Gitar Anasanat Dalı
  • Nefesli Sazlar Anasanat Dalları
   • Flüt Sanat Dalı
   • Obua Sanat Dalı
   • Klarnet Sanat Dalı
   • Fagot Sanat Dalı
   • Korno Sanat Dalı
   • Trompet Sanat Dalı
   • Trombon Sanat Dalı
   • Tuba Sanat Dalı
  • Vurma Sazlar Anasanat Dalı

 

TİYATRO BÖLÜMÜ PROGRAMLARI VE SANAT DALI  

 • Oyunculuk Öğretim Programı


ADAY KAYIT TARİHLERİ:
Aday kayıtları, Fakültenin Müzik ve Tiyatro Bölümleri tarafından hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen tarihlerde kabul edilecektir.

Müzik : 01 Haziran - 08 Haziran 2015
Tiyatro : 01 Haziran - 08 Haziran 2015BAŞVURU İÇİN GEREKEN YGS PUANLARI


Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin bölümlerine, 2015 - 2016 Akademik yılında öğrenim görmek üzere önkayıtla başvuracak adayların 2015 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmiş ve YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. 2015 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi.
 2. Başvuru formu. (kayıtta fakülteden alınacak)
 3. Dört adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
 4. Nüfus Cüzdanı'nın aslı ve bir fotokopisi, (TC. Kimlik No. belirtir şekilde)
 5. Başvuru yapılacak her bölüm (hem Müzik hem de Tiyatro Bölümlerine başvuran adaylar) için
  Yapı Kredi Bankası, Bilkent Şubesi 68434747 numaralı hesaba yatırılacak 75.00TL başvuru
  ücretinin ödendiğini gösterir dekont.

Posta yolu ile başvuru yapılamaz.


SINAV TAKVİMLERİ
Yetenek ve Seviye sınavları Bölüm, Sanat Dalı ve Aşamalara göre aşağıda belirtilen tarihlerde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin Orta Kampus'taki fakülte binasında (P Binası) yapılacaktır.


Müzik Bölümü

Ana Sanat Dalları

Sınav Tarihi

Saat

Stüdyo

Yaylı Sazlar Anasanat Dalı

10 Haziran 2015

10:00

242

Teori-Kompozisyon Anasanat Dalı

10 Haziran 2015

14:00

242

Nefesli Sazlar Anasanat Dalı

11 Haziran 2015

10:00

242

Klasik Gitar Anasanat Dalı

11 Haziran 2015

10:00

242

Vurma Sazlar Anasanat Dalı

11 Haziran 2015

16:00

242

Piyano Anasanat Dalı

12 Haziran 2015

10:00

242

Komisyon Taktiri

14 Haziran 2015

10:00

242


Tiyatro Bölümü

Ana Sanat Dalları

Sınav Tarihi

Saat

Stüdyo

Oyunculuk
Anasanat Dalı

15,16,17,18 Haziran 2015

09:30

1. Kat Tiyatro Salonu


YETENEK ve SEVİYE SINAVLARI

Müzik Bölümü

2015-2016 Akademik Yılı kabul sınavları, tüm sanat dalları için yetenek ve/veya seviyenin sınanacağı bir sınav ile gerçekleştirilecektir.

Teori-Kompozisyon Sanat Dalı’na başvuran adaylardan ilgili sanat dalının lise mezuniyeti istenmez. Diğer sanat dallarında adaylardan başvurulan sanat dalının lise mezuniyet düzeyi istenir. Lise mezuniyet düzeyi adayın başvurduğu sınıf ve sanat dalına yeterliği seviye sınavıyla tespit edilir. Başvurulacak sınıflar için gereken düzeyleri belirleyen repertuar örnekleri önkayıt tarihleri boyunca fakülteden alınabilir.

Tüm sanat dallarında (seviyeleri başvurdukları sanat dalı ve devreye göre değerlendirilmek üzere), adaylar programlarını sunar.

Yetenek sınavında tüm sanat dallarına başvuran adaylara müzikal algı (kulak) sınavı uygular. Bu aşamada adaylardan melodik ve armonik olarak tekten çoğa, sesleri doğru algıladıklarını belli edecek şekilde söylemeleri istenir. İstenilen ritimleri tekrarlamaları beklenir. Kısa müzik örneklerini tekrarlamaları istenerek müzik hafızaları sınanır.

Başvurulan sanat dalı ve devreye göre genel müzikal formasyon (solfej, teori, müzik tarihi, armoni, form bilgisi vb.) düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur, uygulamalar yaptırılabilir. Bilkent müzik bolumunde kulak eğitimi ve solfej konusunda kur sistemi uygulanmaktadır, öğrenciler kabul edildikleri taktirde bu kur sistemi içinde uygun oldukları seviyeye yerleştirilirler.

Teori-Kompozisyon sanat dalına başvuran adaylardan kişisel kompozisyonlarını yazılı olarak komisyona sunmaları ve piyanoda seslendirmeleri istenir. Adaylar eserlerinin kayıtlarını da sunabilirler. Adaylardan verilen kısa motifleri piyanoda geliştirmeleri istenebilir. Komisyon gerek gördüğünde adaylarla mülakat yapabilir.

Piyano, Yaylı Sazlar, Nefesli Sazlar, Klasik Gitar ve Vurma Sazlar sanat dallarına başvuran adayların lise mezuniyet düzeyinde eserler seslendirmeleri beklenir. Başvuracak adaylara, seviyelerini belirtmek amacıyla sunacakları programları, (sanat dallarına göre) teknik etüt, polifonik eser, sonat veya konçerto, romantik ve çağdaş dönem eserleri veya eşdeğer eserlerin örneklerinden oluşturmaları önerilir.


Tiyatro Bölümü

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı kabul sınavları, Oyunculuk Anasanat Dalına başvuran adaylarla üç aşamada gerçekleştirilecektir. Sınavlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 1. Kat Tiyatro Sahnesi, 2. Kat Sahnesi ve 1. Kat Hareket Salonunda (oda no:106) yapılacaktır. Öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dk. önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların her bir aşama için sınava giriş günleri, başvuru numaralarına göre belirlenecek ve adaylara sınav öncesi ilan edilecektir. Yetenek ve Kabul sınavında başarılı olup kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilere verilecek burs oranları, sınavı takiben sınav başarıları temel alınarak belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.


OYUNCULUK SANAT DALI SINAV AŞAMALARI

1. AŞAMA: Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.

2. AŞAMA: Müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur. Adaylar ayrıca sınavda kendilerine jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynarlar.

3. AŞAMA: Jüri uygun gördüğü adayları 3. Aşama sınavına çağırır. Bu sınavda, diğer aşamalarda adaylardan istenilen konulardan gerekli görülenleri üzerinde tekrar durulur.ERİŞİM
Adres:
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
06800 Bilkent, Ankara

E-posta: mssf@bilkent.edu.tr

Telefon:
Müzik: (312) 290 2273
Tiyatro: (312) 290 1620

Faks:
Müzik: (312) 266 4539
Tiyatro: (312) 266 4230

Detaylı bilgi için yukarıda belirtilen telefonlardan Bölüm Başkanlıkları ve Sanat Dalı Koordinatörlüklerine ulaşabilirsiniz.